Meist

Mälumäng.ee sündis Rain Siemeri ja Kenno Kirspuu hobist nädalavahetuseti sõpradega mälumänge mängida. Igapäevaselt on Rain hoopis raamatukirjastaja ja Kenno tarkvaraarendaja kuid lisaks mälumäng.ee portaalile, on nad seotud ka tasuta õpperakendusega Taskutark.ee, mille arendamisega nad mitu aastat tegelenud on.

Taskutargas toimetamisega tekkis mõte, et küll oleks tore, kui saaks sõpradega veebis mälumänge mängida, nii et kõik ei peagi ühes ruumis kohal olema ning küsimuste varu oleks ka piisavalt suur, et igavaks ei läheks. Nii sündiski Mälumäng.ee idee ja tehniline lahendus.

Iga mälumängu mängija toetab õpperakenduse Taskutark.ee arengut ja annab oma panuse, et Taskutark jätkuvalt kõigile soovijatele tasuta kättesaadav oleks.