Privaatsus

Isikuandmete töötlemine

Veebilehe malumang.ee isikuandmete vastutav töötleja on Taskutark OÜ (registrikood 12504007) asukohaga Uustalu tn 11 Tallinn Harjumaa 13516, tel +372 52 62 841 ja e-kiri [email protected].

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • nimi ja e-posti aadress;
 • pangakonto number;
 • teenuse maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja teenuse avamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kliendi andmed) kasutatakse teenuse ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
 • Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui
  infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkuleppe täitmise eesmärgil.
 • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
  tarbijavaidluste lahendamine)

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

 • Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja
  kliendiprobleemide lahendamiseks.
 • Nimi, kontonumber ja e-posti aadress edastatakse veebilehe makseteenust haldavale teenuse pakkujale.
 • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
  veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

 • Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu
  majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille
  andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on
  liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
 • Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et
  lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
  Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
  kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
  juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 • Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

 • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.

Nõusoleku tagasivõtmine

 • Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek
  tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

 • Veebilehe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on
  vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
  täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
 • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

 • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
  vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

 • E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.
  Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

 • E-kirja kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on
  andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja
  jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma
  isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud
  profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti
  teel.

Vaidluste lahendamine

 • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
  (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon ([email protected]).

Küpsised

Malumang.ee portaal kasutab küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Küpsised kuuluvad nn hallvara hulka, mis ei ole ohtlik, aga võib kasutajale siiski ebamugavusi tekitada. Sellepärast analüüsivad viirusetõrjeprogrammid lisaks viirustele ka küpsiseid ja pakuvad kasutajale võimalust ise otsustada, millised küpsised alles jätta ja millised kustutada.

Küpsised ei sisalda isiklikku teavet – need mängivad rolli vaid Sinu jaoks loodud vaatepildi täiustamisel. Lehe külastaja/kasutaja on kohustatud sisestama ainult korrektseid andmeid enda kohta. Andmete töötlemine on vastavuses Eesti andmekaitseseadusega.

 • E-posti aadressi kasutatakse vaid Sinu registratsiooniteabe, sisselogimisel kasutajatunnusena ja salasõna kinnitamisel (ning juhul kui Sa oled praeguse salasõna unustanud ning tahad uut).

Kõiki Sinu poolt sisestatud andmeid hoitakse meie andmebaasis. Kuna seda teavet ei avalikustata ühelegi kolmanda osapoole inimesele välja arvatud vaid volitatud ametlikele institutsioonidele (näiteks Eesti Politsei, kohus) ja volitatud korras, ei kanna veebilehe omanik vastutust ühegi häkkimiskatse eest, mis võivad andmeid ohustada.

Malumang.ee veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

 • Autori ehk esimese osapoole küpsised, mis pärinevad vaadatavalt võrgulehelt ja võivad olla nii püsivad kui ka ajutised. Võrgulehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui lehte külastatakse.
 • Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
 • Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
 • Tehnilised küpsised, mis on vajalikud, et Kasutaja saaks võrgulehel üldse navigeerida ja võrgulehe funktsioone kasutada.
 • Analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas Kasutaja võrgulehte kasutab. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks võrgulehe kasutajat otseselt tuvastada. Küll aga võib arvutikasutuse analüütiline jälgimine viia kasutaja kaudse tuvastamiseni.
 • Autentimise küpsised, mis võimaldavad veebilehel meeles pidada Kasutaja tehtud valikuid (näiteks nimi, keel või piirkond). Neid küpsiseid kasutab veebileht sisselogitud Kasutaja identifitseerimiseks, Kasutaja saab end järjestikuste võrgulehe külastuste käigus autentida ning ligi pääseda sisule. Autentimise küpsised on enamasti ajutised küpsised.

Küpsistest keeldumine

 • Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.
 • Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel aki.ee/et/kupsised.
 • Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Küpsiste haldamise kohta oma veebilehitsejas saate täpsemat informatsiooni: