Ajaloo mälumäng 24

Kaarel SilmatoKaarel Silmato 1883
1 / 10 20s
Mis aastakümnendil iseseisvusid India, Indoneesia ja Iisrael?