Eesti keele mälumäng 29 – Kokku- ja lahkukirjutamine

TaskuTark.eeTaskuTark.ee 6189
1 / 16 20s
Ainsuse nimetavas käändes või lühitüveline nimisõna kirjutatakse järgneva nimisõnaga ...