Eesti keele mälumäng 48 – I ja J õigekiri

TaskuTark.eeTaskuTark.ee 12872
1 / 15 20s
Vali sõna, kus on õigesti kirjutatud i ja j tähed.