Eesti keele mälumäng 50 – Kaashäälikuühend

TaskuTark.eeTaskuTark.ee 2032
1 / 10 20s
Millises sõnas ei ole kaashäälikuühendit?