Eesti mälumäng 29

Malumang.eeMalumang.ee 2392
1 / 10 20s
Vabadussõja väejuhti Anton Irve peeti soomusrongide hingeks, kuid keda kutsuti soomusrongide isaks?