Looduse mälumäng 23. Tervis ja meditsiin

Arko OleskArko Olesk 5479
1 / 10 20s
Millise kreeklase nime kandva vande
annavad arstid ametisse astudes?