Looduse mälumäng 8

Arko OleskArko Olesk 6564
1 / 10 20s
Millisest Ida-Aafrikas laialt kõneldud keelest pärineb sõna safari, mis tähendab „pikka rännakut”?