Mälumäng 12

Malumang.eeMalumang.ee 10353
1 / 8 20s
Vali õige kirjavahemärk jutustava lause lõppu.