Mälumäng 12

Malumang.eeMalumang.ee 10886
1 / 8 20s
Vali õige kirjavahemärk jutustava lause lõppu.